Relationel stærk lærer med gode faglige kompetencer søges til Stu Middelfart

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stu Middelfart søger 1 lærer pr. 1. januar 2024 – eller snarest derefter
Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stu Middelfart er Middelfart Kommunes 3 årige uddannelsestilbud til unge med særlige behov.
Formålet med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Den ansatte lærer indgår i uddannelsestilbuddet som en integreret del af et tværprofessionelt team, der skaber læring indenfor uddannelsens 4 hovedtemaer: det alment dannende, beskæftigelse, bo-træning og fritid.
Se mere på:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Anden-uddannelse-og-undervisning/Ungdomsuddannelse-for-unge-med-saerlige-behov

Du kan, ved at se vores profilfilm få mere viden om den brede vifte af aktiviteter, som vi søger kompetencer til.
Se: https://www.youtube.com/watch?v=AaUpnnniQkU

STU Middelfart er kendetegnet ved

 • et ligeværdigt samarbejde i en tværprofessionel sammensat personalegruppe.
 • en forståelse for, at både undervisning og socialpædagogiske aktiviteter har til formål at skabe læring.
 • et fokus på en anerkendende tilgang- både til vores unge samt dig som medarbejder.
 • gode arbejdsfællesskaber, hvor vi sammen finder de bedste løsninger for vores unge.
 • løbende kompetenceudvikling, således vi både individuelt og sammen bevarer og videreudvikler vores høje kvalitet i opgaveløsningen.

Derfor gælder det for dig at:
 • du søger et udfordrende job, der kræver, at du løbende kan aflæse vores unge og tilpasse aktiviteter til den enkelte.
 • du har godt kendskab til og trives med at arbejde med unge med forskellige forudsætninger og udfordringer.
 • du er vedholdende, robust, nærværende og har en rolig tilgang i det relationelle arbejde.
 • du kan varetage undervisningen i en vifte af vores aktiviteter.
 • du har gode skriftlige kompetencer til at udarbejde de individuelle forløbsplaner, hvori du beskriver læringsmål, status herpå samt pædagogisk handleplan.
 • du skaber sammenhæng mellem de individuelle forløbsplaner og de daglige undervisningsaktiviteter.
 • du arbejder struktureret med aktiviteter, der skaber udvikling og læring for vores unge.
 • du som rollemodel bruger din faglighed og skaber arbejdsglæde i et givende undervisningsmiljø.
 • du har en grundlæggende forståelse for, at det tværprofessionelle samarbejde skaber helhed og sammenhæng både for de unge og for dig.
 • du inddrager og samarbejder bredt med mange eksterne aktører i forbindelse med statusmøder.

Motiverede unge, kompetente kolleger, humor og god stemning hjælper til at løse en dagligdag med mange komplekse udfordringer og er medvirkende til at fastholde et godt arbejdsmiljø.

Stu Middelfart er placeret i ideelle lokaler i Ejby.

Stu Middelfart blev i 2018 vurderet til at være blandt landets 8 bedste.

Stu Middelfart modtog Middelfart Kommunes Arbejdsmiljøpris 2019.

Yderligere oplysninger fås hos leder Mikkel Rasmussen torsdag den 16. november 2023 mellem kl. 8.30 – 12.00 på tlf. 88324222

Stu Middelfart
Jernbanevej 21
5592 Ejby

Løn efter gældende overenskomst. Overenskomstområdet er Danmarks Lærerforening.
Børneattest indhentes.


Ansøgningsfristen er torsdag den 23. november 2023 kl. 12.00.

Samtalerne forventes at finde sted mandag den 27. november 2023 fra kl. 14.00

Middelfart Kommune vil gerne kendes for en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø og mulighed for faglig og personlig udvikling. Derfor har vi fokus på god ledelse, fleksible rammer og der er ikke langt fra ide til handling. Du kan læse mere om vores arbejdsplads på job.middelfart.dk

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

STU Middelfart, Jernbanevej, 5592 Ejby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5938802

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet